Cheerleading

Cheerleading er en sport der lag konkurrerer mot hverandre med koreograferte show

Hva er cheerleading?

Cheerleading er en sport der lag konkurrerer mot hverandre med koreograferte show. Rutinene må inneholde ulike obligatoriske elementer blant annet pyramider, kast, rop, stunt og turn. Cheerleading er en lagidrett der alles innsats vektes like høyt og synkrone bevegelser og timing er viktig. Hvordan elementene utføres er vesentlig. En cheerleader skal alltid smile, vise spirit, styrke og energi som skal smitte over på publikum.

Hva kan du forvente av oss?

Punktlige og organiserte trenere som ser utøverne og tilpasser aktiviteter til den enkeltes nivå. Trenere skal være gode forbilder, skape trivsel og forebygge utenforskap. De skal være positive og gi ros, være åpne for tilbakemeldinger.

Hvordan kan du som foreldre/foresatt bidra til en god opplevelse?

Støtt opp om foreningens arbeid – gjennom foreldremøter forankres turnens og foreningens verdisyn. Møt fram til oppvisninger og treninger – du er viktig både for utøverne og miljøet. Gi oppmuntring til alle utøverne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i turnfamiliene lenge.

Hva forventer vi av deg som forelder?

 • Oppdatere kontaktinformasjonen i medlemssystemet hvis den endres
 • Som medlem er dere forpliktet til å følge Vennesla Turnforening sine regler
 • Medlemmene forplikter seg til å si fra til den enkelte trener om fravær
 • Hvis man ikke gir beskjed og medlemmet er borte fra trening 3 ganger, går plassen til noen andre
 • Vennesla Turnforening tilstreber 2 dugnader/lotteri i løpet av året. Ta stilling til dette ved innmelding i foreningen. Det er mulighet å frikjøpe seg fra dette.
 • Ta alltid kontakt med treneren som har ansvar for ditt barn om det er noe du lurer på, ønsker å informere om angående barnet ditt og/eller trening.

Praktisk informasjon:

 • Det er forbudt med tyggegummi på trening
 • Langt hår må festes i strikk
 • Det er ikke lov å ha på seg smykker, øredobber o.l på trening
 • Medlemmene må ha tøy som det er lett å bevege seg i. Helst ikke tøy med hetter eller snorer som er lett å henge seg fast i
 • Man må ha med seg vannflaske
 • Man må ta av seg sko før man går inn i hallen. For de partiene som skal ha sko, må man ha lyse såler
 • Medbrakt mat må spises oppe i andre etasje
 • Husk å rydde opp etter deg/dere


Innmelding