Gym Lek 3- 5 år

Grunnlaget legges i gym og turn

Hva er Gym Lek?

Grunnlaget legges i gym og turn. For de minste barna (3-5 år) tilbyr vi konseptet Gym Lek. Her kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Grunnprinsippet i konseptet er å tilrettelegge for aktivitetsmiljøer som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering. Her ønsker foreningen foreldre velkomne til å være delaktige i leken.
Barneidrett skal være allsidig og motorisk utviklende. Det skal gi barn utfordringer, spenning og et grunnlag å bygge videre på. Dette skjer gjennom barnas læringsarena: Lek!
I lek får barna frihet og motiveres til å prøve og feile. Gjennom tilrettelagte aktiviteter skjer utvikling av grovmotoriske ferdigheter som gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre osv.
Aktiviteter som tar utgangpunkt i gymnastikk og turnøvelser vil gi god grunntrening for alle idretter.

Hva kan du forvente av oss?

Punktlige og organiserte trenere som ser utøverne og tilpasser aktiviteter til den enkeltes nivå. Trenere skal være gode forbilder, skape trivsel og forebygge utenforskap. De skal være positive og gi ros, være åpne for tilbakemeldinger.

Hvordan kan du som foreldre/foresatt bidra til en god opplevelse?

Støtt opp om foreningens arbeid – gjennom foreldremøter forankres turnens og foreningens verdisyn. Møt fram til oppvisninger og treninger – du er viktig både for utøverne og miljøet. Gi oppmuntring til alle utøverne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i turnfamiliene lenge.

Hva forventer vi av deg som forelder?

 • Oppdatere kontaktinformasjonen i medlemssystemet hvis den endres
 • Som medlem er dere forpliktet til å følge Vennesla Turnforening sine regler
 • Medlemmene forplikter seg til å si fra til den enkelte trener om fravær
 • Hvis man ikke gir beskjed og medlemmet er borte fra trening 3 ganger, går plassen til noen andre
 • Vennesla Turnforening tilstreber 2 dugnader/lotteri i løpet av året. Ta stilling til dette ved innmelding i foreningen, det er mulig å frikjøpe seg fra dette.
 • Ta alltid kontakt med treneren som har ansvar for ditt barn om det er noe du lurer på, ønsker å informere om angående barnet ditt og/eller trening.

Praktisk informasjon:

 • Det er forbudt med tyggegummi på trening
 • Langt hår må festes i strikk
 • Det er ikke lov å ha på seg smykker, øredobber o.l på trening
 • Medlemmene må ha tøy som det er lett å bevege seg i. Helst ikke tøy med hetter eller snorer som er lett å henge seg fast i
 • Man må ha med seg vannflaske
 • Man må ta av seg sko før man går inn i hallen. For de partiene som skal ha sko, må man ha lyse såler
 • Medbrakt mat må spises oppe i andre etasje
 • Husk å rydde opp etter deg/dere


Innmelding