Parkour

Kunsten å bevege seg så raskt som mulig fra ett punkt til et annet

Hva er parkour?

Parkour dreier seg rett og slett om kunsten å bevege seg så raskt som mulig fra ett punkt til et annet og da helst med så kule hindre som mulig på veien. Dette kan være alt mulig: gjerder, vegger, tak, trær, det er kanskje fantasien som til slutt blir det største hinderet. Parkour er altså kunsten å overkomme hindringer (som et gjerde eller en vegg) for å komme seg fortest fra A til B. Mesteparten av læringen vil skje gjennom samarbeid og forskjellige leker. Hovedmålene med økta er at vi er trygge og har det artig.
Bevegelsene skal være trygge, effektive og flytende. 

Trygg: Det er alltid alternativer tilpasset ditt eget ferdighetsnivå. Effektivt: Den perfekte gjennomføringen av teknikkene skal føre til at man har like mye eller mer fart og energi etter “trikset”. Flytende: Dette handler om å koble sammen triksene, slik at flere triks sammen ser ut som en bevegelse.

Hva kan du forvente av oss?

Punktlige og organiserte trenere som ser utøverne og tilpasser aktiviteter til den enkeltes nivå. Trenere skal være gode forbilder, skape trivsel og forebygge utenforskap. De skal være positive og gi ros, være åpne for tilbakemeldinger.

Hvordan kan du som foreldre/foresatt bidra til en god opplevelse?

Støtt opp om foreningens arbeid – gjennom foreldremøter forankres turnens og foreningens verdisyn. Møt fram til oppvisninger og treninger – du er viktig både for utøverne og miljøet. Gi oppmuntring til alle utøverne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i turnfamiliene lenge.

Hva forventer vi av deg som forelder?

 • Oppdatere kontaktinformasjonen i medlemssystemet hvis den endres
 • Som medlem er dere forpliktet til å følge Vennesla Turnforening sine regler
 • Medlemmene forplikter seg til å si fra til den enkelte trener om fravær
 • Hvis man ikke gir beskjed og medlemmet er borte fra trening 3 ganger, går plassen til noen andre
 • Vennesla Turnforening tilstreber 2 dugnader/lotteri i løpet av året. Ta stilling til dette ved innmelding i foreningen. Det er mulighet for å frikjøpe seg fra dugnad.
 • Ta alltid kontakt med treneren som har ansvar for ditt barn om det er noe du lurer på, ønsker å informere om angående barnet ditt og/eller trening.

Praktisk informasjon:

 • Det er forbudt med tyggegummi på trening
 • Langt hår må festes i strikk
 • Det er ikke lov å ha på seg smykker, øredobber o.l på trening
 • Medlemmene må ha tøy som det er lett å bevege seg i. Helst ikke tøy med hetter eller snorer som er lett å henge seg fast i
 • Man må ha med seg vannflaske
 • Man må ta av seg sko før man går inn i hallen. For de partiene som skal ha sko, må man ha lyse såler
 • Medbrakt mat må spises oppe i andre etasje
 • Husk å rydde opp etter deg/dere
 • Disse partiene har foreldrehjelpere


Innmelding