Medlemskap

Vennesla Turnforening

Innmelding

Innmelding skjer ved oppstart i januar og i august. Det er selvsagt mulig å melde seg inn når som helst. Medlemskapet er aktivt frem til foreningen får beskjed om utmelding via Kontaktskjema merknad - medlem. 

Eksempel:
Om du melder deg inn i mars så betyr det at du kommer inn i samme oppstartspulje som de som meldte seg inn i januar. Ved innmelding i oktober er du i samme pulje som de som meldte seg inn i august. 

Prøvetime

Det er mulig å ha to prøvetimer. Etter å ha deltatt på tre treninger må både medlemskontingent og treningsavgift betales fullt ut.
Bruk likevel ordinær innmelding slik at du er sikker på at du får plass på partiet om du ønsker å fortsette.
Gi beskjed snarest etter trening to om du ikke ønsker å beholde plassen. 

Venteliste

Vi har av og til ventelister på noen av våre partier. Når du setter deg  på venteliste på ett parti vil du ikke få en bekreftelse. Det er først når det er ledig plass på aktuelt parti at du vil motta en bekreftelse på at du har fått plass.   

Ønsker å bytte parti/ gå på flere partier
Ta kontakt med oss via Kontaktskjema merknad - medlem.

Spond

Informasjonskanal og påmelding til de enkelte treninger skjer via nettsiden www.spond.com eller appen Spond.
Om man velger å ikke laste ned appen Spond vil man få sms eller epost ved informasjon. Viktig å oppgi telefonnummer og epostadresse ved registering slik at man får informasjon. 
Spond appen kan lastes ned fra Apple store eller Play-butikk.

Barneidrettsansvarlig

Barneidrettsansvarlig i foreningen skal sikre gode rutiner for å spre informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett i alle ledd i idrettslaget. Den skal oppfordre til at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for barna i idrettslaget. Arbeide for at alle barn blir inkludert i idretten, og at kostnaden for å drive idrett (som inkluderer utstyr og reise, ikke bare treningsavgift) bør være lavest mulig.

Grasrotandelen

Støtt oss i Grasrotandelen 

Betaling

Faktura for medlemskontingent og treningsavgift kan komme som separate fakturaer.
Medlemskontingent kr. 400,- pr kalenderår, inkludert en 1 t-skjorte. (unntak GymX)
Treningsavgiften kommer i tillegg til medlemskontingenten.
1 treningsdag: 950 kr. 
2 treningsdager: 1100 kr. 
GymX: 1500 kr. inkludert medlemskontingent. 
For utøvere som skal delta på konkurranser kommer en konkurranselisens i tillegg. 

Ved betalingsproblemer ta kontakt via Kontaktskjema - merknad faktura så finner vi en løsning. 
Om man deltar på tre treninger i forbindelse med oppstart av nytt semester må medlemskontingenten og treningsavgiften betales i sin helhet, det samme gjelder etter to prøvetimer.  

Utøverforsikring

Alle utøvere til og med datoen fylte 13 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund
De over 13 år har en grunnforsikring. Grunnforsikringen omfatter alle medlemmer i NGTF over 12 år (dvs. det året barnet fyller 13 år) som har betalt medlemskontingent og er under 75 år.

MELD SKADE

Det er deg som foreldre/foresatt som må melde inn skade på vegne av barnet til forsikringsselskapet. Trykk på lenken og følg trinn for trinn. 
Meld skade eller andre spørsmål om forsikring

Konkurranseforsikring

Konkurranseforsikringen omfatter medlemmer i NGTF som har fylt 9 år og som har betalt medlemskontingent for å kunne konkurrere. Den kan du lese om her. Cheerleading har en egen forsikring, og en lisens de må betale for å være med på konkurranser. Det kan du lese om her.

Foreningstøy

Scan Trade leverer vår klubbkolleksjon. 

Utmelding

Utmelding gjøres via kontaktskjema merknad - medlem. Uteblir man to sammenhengende treninger uten å melde ifra om fravær mister man plassen. Trener vil selvsagt ta kontakt ved uteblivelse fra treninger før man mister plassen.

Fotosamtykke

Ved innmelding vil vi samtidig be om samtykke til at foreningen kan bruke bilder av medlemmet i samsvar med foreningens retningslinjer.
Når man skal publisere eller dele bilder eller film der personer er motivet, må man forholde deg til personopplysningsloven. Den som har brukt/delt bildene eller filmen skal kunne dokumentere at et gyldig samtykke er gitt. Samtykket skal være frivillig, tydelig og informert. Hovedregelen er at det skal innhentes samtykke fra alle som fotograferes, som filmes eller som det gjøres lydopptak av. Samtykket skal kunne dokumenteres.

Foreningen har igjennom sitt påmeldingssystem www.spond.com ivaretatt personopplysningsloven. Ved alle innmeldinger velger man å gi eller ikke gi et samtykke (Samtykkeerklæring H21) angående foto/video/lydopptak. Bilde/video/lydopptak av grupper, treninger, show kan publiseres på interne og eksterne kanaler. Ved portretter bes det alltid om et ekstra samtykke. Hver enkelt har rett til å be om å trekke samtykket i ettertid gjennom å henvende seg til post@venneslaturn.no

Enkelte personer må eller ønsker av ulike grunner skjerme seg fra å bli tatt bilder av under arrangementer som omfattes av unntaksreglene. Når det gjelder bilder fra arrangementer som går inn under unntaksreglene for skriftlig samtykke, imøtekommer foreningen denne utfordringen så langt det lar seg gjøre, ved å informere om at det blir tatt bilder ved arrangement. Personer som ikke ønsker å komme med på bilder, bes om å gi seg tydelig til kjenne ovenfor fotografen.

Bilder som krever samtykke

Dette er bilder der de enkelte personene er hovedmotivet. Dersom man skal publisere slike bilder på nett eller dele dem med andre, må man ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet publiseres. Dette gjelder også illustrasjonsbilder der «modeller» illustrerer en reell situasjon (studiesituasjoner, læringsmiljø etc).

Bilder som ikke krever samtykke

Det finnes noen unntak for skriftlig samtykke. Disse kan tas og offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene ikke er krenkende for de som er avbildet. Dette er bilder som:

  • Har aktuell og allmenn interesse
  • Situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet.
  • Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet.
  • Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på juleshow, sommeravslutninger, 17 mai arrangement eller andre hendelser som har allmenn interesse. Personer som er en del av arrangementet (underholdning, talere etc), kan tas bilde av uten skriftlig samtykke.
  • Grensegang mellom hva som er et situasjonsbilde og hva som er et portrett, vil ofte være et definisjonsspørsmål. Vi innhenter derfor alltid samtykke ved innmelding