Om foreningen

Vennesla Turnforening

Om Vennesla Turnforening

Foreningen drives i dag på dugnad av et styre på totalt fem personer, der disse fem også har ansvar for den daglige driften.
Vennesla Turnforening er medlemmer av Vennesla idrettsråd, som ligger under Agder idrettskrets. Foreningen er organisert inn under Norges gymnastikk og turnforbund, som er en del av Norges idrettsforbund. 

Historie

Vi er en forening som ble opprettet i 1979 og har med årene vokst seg stadig større. I tillegg til tilbudet om turn til skolebarn har også turnforeningen siden 80-tallet hatt tilbud om fitness trening til voksne, dette tilbudet kalles idag GymX.
I 2007 kom interessen for den amerikanske sporten cheerleading, og da sendte vi to av dagens trenere på kurs, og på nyåret i 2008 utvidet foreningen sitt tilbud for også å inkludere ungdom.
Det ble først opprettet et cheerleading-parti for seniorer (fra 16 år og oppover ), og etterhvert som interessen for denne sporten økte, opprettet vi også et cheer-tilbud for junior (fra 13-16 år ). Nå i dag har vi også et tilbud innen cheerleading fra 6 år. Vårt junior og senior deltar i dag i NM og andre konkurranser rundt om i landet, og de gjør det ganske bra. Seniorene våre ble nr 2 i NM våren 2012. 

VCTF

Ettersom cheerleading nå har blitt en stor del av foreningen, bestemte vi oss for i 2012 å endre navnet. Så fra våren 2012 ble det nye navnet Vennesla cheer - og turnforening, VCTF.
Innen turn har det også blitt litt konkurranser det siste året. Siden vi ikke hadde et tilbud til de største og flinkeste turnerne våres, ble det opprettet et konkurranseparti, så disse også skulle få litt utfordringer, og dermed synes at turn fortsatt er spennende selv om man blir eldre. Og i den første 3-delte konkurransen endte de opp som kretsmestere.

Flere gutter

Vi prøver å følge trendene i samfunnet og ønsket også å tilknytte flere gutter til foreningen og fra 2016 ble partiene Parkour senior og junior opprettet.
Vi tok da tilbake det opprinnelige navnet Vennesla Turnforening for å inkludere alle. 

Egen hall

I 2019 fikk vi støtte til å leie en egen hall, som vi kaller turnfabrikken. Dette var en stor milepæl for foreningen. Da vi tidligere var plassert på ulike offentlige gymsaler, der vi måtte fordele utstyret på de ulike salene, kan vi vi nå av alt utstyr på en plass. Man kan også ha utstyret fremme hele tiden og er ikke avhengig til å bruke treningstiden til å rydde ut og inn av lager. Turnforeningen doblet antall utøvere dette året.  Samme år opprettet vi partiet Rytmisk Gymnastikk for jenter helt ned til 3 års alderen. Fra høsten 2020 startet vi opp med partiet Frittstående.  

Pandemi

Da Norges stengte ned ga ned flere konsekvenser for foreningen. De over 18 hadde ikke lov til å trene sammen, dette gjorde vi mistet store deler av laget. Flere utmeldinger førte til nedlagte partier, blant annet Frittstående og Rytmisk Gymnastikk og Konkurransetroppen. Andre partier har vi godt belegg på. Styret er fremtidsrettet og  jobber videre med å starte opp igjen med både gamle og nye tilbud.