Om foreningen

Vennesla Turnforening

Om Vennesla Turnforening

Foreningen drives i dag på dugnad av et styre på totalt fem personer, der disse fem også har ansvar for den daglige driften.
Vennesla Turnforening er medlemmer av Vennesla idrettsråd, som ligger under Agder idrettskrets. Foreningen er organisert inn under Norges gymnastikk og turnforbund, som er en del av Norges idrettsforbund. 

Historie

Vi er en forening som ble opprettet i 1979 og har med årene vokst seg stadig større. I tillegg til tilbudet om turn til skolebarn har også turnforeningen siden 80-tallet hatt tilbud om fitness trening til voksne, dette tilbudet kalles idag GymX.
I 2007 kom interessen for den amerikanske sporten cheerleading, og da sendte vi to av dagens trenere på kurs, og på nyåret i 2008 utvidet foreningen sitt tilbud for også å inkludere ungdom.
Det ble først opprettet et cheerleading-parti for seniorer (fra 16 år og oppover ), og etterhvert som interessen for denne sporten økte, opprettet vi også et cheer-tilbud for junior (fra 13-16 år ). Nå i dag har vi også et tilbud innen cheerleading fra 6 år. Vårt junior og senior deltar i dag i NM og andre konkurranser rundt om i landet, og de gjør det ganske bra. Seniorene våre ble nr 2 i NM våren 2012. 

VCTF

Ettersom cheerleading nå har blitt en stor del av foreningen, bestemte vi oss for i 2012 å endre navnet. Så fra våren 2012 ble det nye navnet Vennesla cheer - og turnforening, VCTF.
Innen turn har det også blitt litt konkurranser det siste året. Siden vi ikke hadde et tilbud til de største og flinkeste turnerne våres, ble det opprettet et konkurranseparti, så disse også skulle få litt utfordringer, og dermed synes at turn fortsatt er spennende selv om man blir eldre. Og i den første 3-delte konkurransen endte de opp som kretsmestere.

Flere gutter

Vi prøver å følge trendene i samfunnet og ønsket også å tilknytte flere gutter til foreningen og fra 2016 ble partiene Parkour senior og junior opprettet.
Vi tok da tilbake det opprinnelige navnet Vennesla Turnforening for å inkludere alle. 

Egen hall

I 2019 fikk vi støtte til å leie en egen hall, som vi kaller turnfabrikken. Dette var en stor milepæl for foreningen. Da vi tidligere var plassert på ulike offentlige gymsaler, der vi måtte fordele utstyret på de ulike salene, kan vi vi nå av alt utstyr på en plass. Man kan også ha utstyret fremme hele tiden og er ikke avhengig til å bruke treningstiden til å rydde ut og inn av lager. Turnforeningen doblet antall utøvere dette året.  Samme år opprettet vi partiet Rytmisk Gymnastikk for jenter helt ned til 3 års alderen. Fra høsten 2020 startet vi opp med partiet Frittstående.  

Pandemi

Da Norges stengte ned ga ned flere konsekvenser for foreningen. De over 18 hadde ikke lov til å trene sammen, dette gjorde vi mistet store deler av laget. Flere utmeldinger førte til nedlagte partier, blant annet Frittstående og Rytmisk Gymnastikk og Konkurransetroppen. Andre partier har vi godt belegg på. Styret er fremtidsrettet og  jobber videre med å starte opp igjen med både gamle og nye tilbud. 

Utøverforsikring

Alle utøvere til og med datoen fylte 13 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund 

De over 13 år har en grunnforsikring. Grunnforsikringen omfatter alle medlemmer i NGTF over 12 år (dvs. det året barnet fyller 13 år) som har betalt medlemskontingent og er under 75 år.

Meld skade eller andre spørsmål om forsikring

https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring

Konkurranseforsikring

Konkurranseforsikringen omfatter medlemmer i NGTF som har fylt 9 år og som har betalt medlemskontingent for å kunne konkurrere.  Den kan du lese om her. Cheerleading har en egen forsikring, og en lisens de må betale for å være med på konkurranser. Det kan du lese om her.

Samtykke ved bildebruk

Når man skal publisere eller dele bilder eller film der personer er motivet, må man forholde deg til personopplysningsloven. Den som har brukt/delt bildene eller filmen skal kunne dokumentere at et gyldig samtykke er gitt. Samtykket skal være frivillig, tydelig og informert. Hovedregelen er at det skal innhentes samtykke fra alle som fotograferes, som filmes eller som det gjøres lydopptak av. Samtykket skal kunne dokumenteres.

Foreningen har igjennom sitt påmeldingssystem club.spond.com ivaretatt personopplysningsloven.
Ved alle innmeldinger velger man å gi eller ikke gi et samtykke (Samtykkeerklæring H21) angående foto/video/lydopptak.
Bilde/video/lydopptak av grupper, treninger, show kan publiseres på interne og eksterne kanaler. Ved portretter bes det alltid om et ekstra samtykke. Hver enkelt har rett til å be om å trekke samtykket i ettertid gjennom å henvende seg til post@venneslaturn.no 

Bilder som krever samtykke

Dette er bilder der de enkelte personene er hovedmotivet. Dersom man skal publisere slike bilder på nett eller dele dem med andre, må man ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet publiseres. Dette gjelder også illustrasjonsbilder der «modeller» illustrerer en reell situasjon (studiesituasjoner, læringsmiljø etc).

Bilder som ikke krever samtykke

Det finnes noen unntak for skriftlig samtykke. Disse kan tas og offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene ikke er krenkende for de som er avbildet. Dette er bilder som

  • Har aktuell og allmenn interesse
  • Situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet.
  • Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet.

Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på juleshow, sommeravslutninger, 17 mai arrangement eller andre hendelser som har allmenn interesse. Personer som er en del av arrangementet (underholdning, talere etc), kan tas bilde av uten skriftlig samtykke.

Grensegang mellom hva som er et situasjonsbilde og hva som er et portrett, vil ofte være et definisjonsspørsmål. Vi innhenter derfor alltid samtykke ved innmelding.

Ønske om skjerming

Enkelte personer må eller ønsker av ulike grunner skjerme seg fra å bli tatt bilder av under arrangementer som omfattes av unntaksreglene.

Når det gjelder bilder fra arrangementer som går inn under unntaksreglene for skriftlig samtykke, imøtekommer foreningen denne utfordringen så langt det lar seg gjøre, ved å informere om at det blir tatt bilder ved arrangement. Personer som ikke ønsker å komme med på bilder, bes om å gi seg tydelig til kjenne ovenfor fotografen.