Mitt varsel

Vennesla Turnforening

MELD VARSLING HER


Varsling til Norges idrettsforbund

Varsling er skriftlig eller muntlig melding om uetisk atferd og/eller kritikkverdige forhold til noen som har mulighet til å gjøre noe med forholdet. Varsler må forsikre seg om at varslingsmottaker har oppfattet at meldingen er ment som et varsel. Varsling i Norges idrettsforbund

Foreningens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret har ansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet. Se Norsk idretts retningslinjer 

Politiattest

Foreningen har ordning for sjekk av politiattest. Foreningen bruker NIFs digitale ordning
Ved utenlandske trenere skal man be om tilsvarende som politiattest fra opprinnelseslandet.

Rutiner for håndtering av varsler

Styret har vedtatt at man i varslingsaker skal følge NIFs relevante veiledere
Styret bør oppnevne to styremedlemmer, en kvinne og en mann, som saksbehandlere i denne typen saker.
Foreningen bruker NIFs varslingsaker Her varsler du

Foreningens forventning til at trenere unngår risikosituasjoner

Fysisk berøring:
  • Trenere skal ha diskutert hvilken type berøring som er uønsket i treningssituasjon, og hvor grensene for berøring bør gå.
Å være alene med utøver:
  • Trenere skal i utgangspunktet ikke være alene med utøvere. Dersom det er særlige grunner til at trener likevel bør være eller er alene med utøver, skal treneren informere sin overordnede (sportslig leder / styreleder el.l.
Å ha personlig direkte dialog med utøvere på sosiale medier:
  • Trenere skal generelt gi informasjon til utøvere i grupper, ikke gjennom direkte dialog med den enkelte utøver.
  • Dersom det er særlige grunner til at trener likevel har slik direkte dialog, skal treneren informere sin overordnede (sportslig leder / styreleder el.l.). Unntak er svar på direkte spørsmål av sportslig karakter på initiativ fra utøver.
  • Privat kontakt med utøver er risikosituasjon, og vi er kjent med at slik kontakt har vært brukt til “grooming” og som en innledning til seksuell trakassering eller overgrep.
  • Seksualisert digital kontakt mellom trener og utøver er uakseptabelt og skal ha konsekvens.
Doble relasjoner mellom trener og utøver (kjærlighets- eller seksuelle relasjoner):
  • Trenere skal i utgangspunktet ikke innlede kjærlighets- eller eller seksuell relasjon med utøvere.
  • Dersom dette likevel skulle skje skal trener informere sin overordnede (sportslig leder / styreleder el.l.) umiddelbart, og den overordnede må vurdere hvilke konsekvenser dette skal få.

Det skal være mulig for trenere å gi tilbakemelding til hverandre når man ser risikosituasjoner. Dette er til fordel for alle, og særlig for de som får denne tilbakemeldingen på egne handlinger.